måndag, januari 29, 2018

I mörkret blir alla katter grå-sossar

I Maria Ludvigssons fredagsledare i Svenska Dagbladet utnämndes författaren Gunnar Ohrlander till socialdemokrat. Det var en nyhet för mig. Jag undrar vad han själv hade tyckt om den saken. Ohrlander gick bort för snart åtta år sedan. Jag träffade honom några gånger och jag kunde nog inte direkt märka några varmare känslor för socialdemokratin. Tvärtom. Ohrlander var kanske främst känd för sina satiriska krönikor under pseudonymen Doktor Gormander i Aftonbladet. Annars skrev han bland i KFMLs tidning Gnistan, vilken han också var chefredaktör för under en kortare tid. Han skrev dramatik och författade den epokgörande NJA-pjäsen. Han var en av personerna bakom Fria Proteatern. Jag läste en hel del av Ohrlanders texter och böcker på den tiden. Och även den bok om "Kunskap i skolan" Maria Ludvigsson lyfter fram. Hon vill tydligen att dagens socialdemokrater ska lyssna på "socialdemokraten" Ohrlander. Häromåret beskrev för övrigt DNs ledarsida diplomaten Sven Hirdman som socialdemokrat. (Jag vill minnas att det var Erik Helmerson.) Den gången var syftet att koppla någon form av påstådd undergivenhet mot Ryssland till socialdemokraterna. Bådadera var illa underbyggda. Sven Hirdmans politiska åsikter bortom hans diplomatiska yrkesroll är mig obekant. Har har mig veterligen aldrig framträtt som socialdemokrat. Däremot har han varit statssekreterare på försvarsdepartementet. Åt både Eric Krönmark och Torsten Gustafsson. Den förra var moderat den andra centerpartist. Bara som en sakupplysning. Bättre faktakolla efterlyses. Det gäller särskilt för de som ger sig in i skoldebatten. Eller för den delen de som skriver om Sveriges säkerhet. För i mörkret blir alla katter grå. Eller i varje fall grå-sossar.

tisdag, januari 23, 2018

En progressiv arbetslivspolitik

Förra året ägnade jag bland annat åt att skriva rapporten "En progressiv arbetslivspolitik - den nordiska modellens utmaningar" åt Samak och Tiden. Resultatet finns att läsa och beskåda här. Det är bara att ladda ner: http://samak.info/wp-content/uploads/2017/12/Digital-modul-2-.pdf

onsdag, mars 15, 2017

Glada änkan isärplockad

Vad ska man säga om Operans uppsättning av Glada änkan? Ännu en framgångsrik Henrik Dorsin uppsättning. Han har skrivit om och moderniserat Franz Lehrers operett. Ja, så är det. Det är mycket underhållande. Bara tanken på Dorsin på Kungliga Operan får möjligen en och annan traditionalist att höja på ögonbrynen. Men det är inte bara underhållande utan också en intressant isärplockning av ett stycke musikhistoria. Den skrev i ett Wien som i början 1900-talet fortfarande var huvudstad i Österrike-Ungern. Habsburgarna regerade detta kejserliga imperium i 640 år. 1918 var det slut och detta ärevördiga maktsystem bröts itu. Sprickorna i muren kunde förstås identifieras redan tidigare. Men Glada änkan 2017 i Stockholm distanserar sig och plocka isär hela den här historien och dubbelmoralen, det patriarkala arvet, sexismen och inte minst den stela mask som fortfarande tar gestalt vid varje nyårskonsert från Wien. År efter år. Men detta är något annat. Dorsin och Operan har kastat om grundhistorien och skickar över den till vår tid. Där kläs såväl kulturmannen som vår tids kommersialism av. Det är elegant. Och det är roligt. På många sätt uppmuntrande.

onsdag, februari 15, 2017

Prassel på Dramaten

Det var som om en frisk vind blåste genom Dramaten när vi var där häromkvällen. Ofta känner man sig ung i publiken. Eller rättare sagt rätt många är vanligtvis äldre än jag själv. Vanligtvis. Och jag är ju inte purung längre. Men den här kvällen kom en stor del av publiken uppenbarligen från några av Stockholms gymnasieskolor. Jag kommer att tänka på när Sannarpsgymnasiet skickade oss till Halmstads teater för ett bese någon teateruppsättning på Halmstads teater. Något jag fortfarande är tacksam för. Ja, det var en uppfriskande kväll på Dramaten. Det prasslades i bänkraderna och en större andel av publiken än vanligt fipplade med sina mobiler. Det prasslas även på scenen i Beaumarchais pjäs "Figaros bröllop", som Mozart sedan stöpte om till sin mer kända och berömda opera. Här har pjäsen bearbetas och moderniserats av regissören Tobias Theorell. Det känns lite som en rockmusikal på en ungdomsgård. Inte minst tack vare Andreas T Olssons "roll" som konferencier, genialt utfört! Grundtemat är förvillelser, förväxlingar och olika slags förvirring i kärlekens, erotikens och svartsjukans territorier. Lek och spel. Eller som Theorell själv säger: "Det är många lekar på en gång, och det börjar redan i första scenen. En lek med publiken, framför allt. Och en lek med identiteter, rollernas lek med varandra, det sociala spelet mellan klasserna." Möjligen är det därför pjäsen fortfarande kan spelas – i en annan tid och i ett helt annat samhälle. Den skrevs före franska revolutionen men förebådade 1789. Pjäsens öppna kritik av adelsmännens maktutövning i det stora och lilla ledde till att Ludvig XVI förbjöd pjäsen. Men som Sven Hugo Persson skriver i programhäftet: "Bland Beaumarchais´ många talanger fanns också förmågan att marknadsföra sina verk. Stycket lästes i salongerna, framfördes vid privata tillställningar och dess växande popularitet gjorde förbudet meningslöst. Pjäsen får sin offentliga premiär 1784. Också aristokraterna applåderade förtjust och den svenske besökaren, som kallade sig prinsen av Haga och som var ingen mindre än Gustav III, såg pjäsen flera gånger i Paris." Nu sätts den alltså återigen upp på den teater Gustav III grundande. I all sin tvetydighet gör den här spänningen mellan ungdomsgården och klassernas hierarkier att pjäsen på ett märkligt sätt får liv igen. I dag den 15 februari 2017 läser jag en intervju med Dramatenchefen Erik Stubø i Dagens Nyheter. Dramaten verkar vara i kris. Detta märkte jag inget av den där kvällen vi såg Figaros bröllop.

måndag, november 28, 2016

Dylansällskapet

Bob Dylan kommer inte till Stockholm. I stället fick vi nöja oss med "Dylansällskapet" och gick på Stadsteatern häromkvällen. Det är faktiskt en fantastisk uppsättning. En pjäs om om mänsklig vänskap och några män som träffas några gånger om året för att äta middag. Motivet är att prata om Dylan på ett sådant där nördigt sätt som män i bland tenderar att utveckla. Särskilt i grupp. Det kan vara en förevändning för att slippa prata om vissa mer nära saker. Och kanske också för att fly från vardagslivet tillsammans. Det är faktiskt en mycket rolig pjäs, men också en allvarlig text om livets vedermödor. Pjäsförfattaren Dennis Magnusson är en ny bekantskap. Men av honom kan vi vänta mycket framöver. Det kan jag nog utlova. Mycket skratt som går raka vägen till hjärtat. Skådespelarna Lennart Jäkhel, Lars Göran Persson, Leonard Terfelt och Christer Fant spelar några mycket olika manstyper. Som trots allt kan mötas. Det är bara gå och se! Och missa inte det här klippet där "Bror" (Christer Fant) agerar expert i en "dokumentär" om ja, just det - Bob Dylan på you tube: https://www.youtube.com/watch?v=3-i-z7w_REw

onsdag, november 02, 2016

Nixon in China

Jag är gammal nog att minnas den amerikanske presidenten Richard Nixons besök i Kina i februari 1972. Nixon i samtal med Mao i Kina. Det var en stor sak då. Kina var fortfarande ett land som i stort sett var stängt för omvärlden. Kunskaperna om vad som faktiskt hände under "det stora språnget" och "den stora kulturrevolutionen" var mycket begränsade. De delegationer som släpptes in i landet fick sig en tillrättalagd bild till livs. Utrikeshandeln var nästan noll. Jag satt och tänkte på allt det där när vi såg uppsättningen av John Adams "Nixon in China" på kungliga operan häromveckan. En på många sätt fantastisk uppsättning. Väl genomförd. Men jag måste erkänna att det musikaliskt inte var min opera cup of tea. Dramaturgiskt känns det hela också en smula påklistrat och sökt. Vari ligger egentligen dramatiken? Snarare handlar det om två världar som möts, då verkligen var två ytterligheter. Den kapitalistiska världsmakten USA befann sig på höjden av sin makt. Kina på väg att förverkliga den kommunistiska utopin fullt u? Nixon var ännu oanfrätt av de skandaler som skulle följa. Hösten samma år vann han en jordskredsseger i presidentvalet mot demokraten George McGovern. Detta var innan Watergate. Mao som initierade den omvälvande och tragiska kulturrevolutionen var sliten och sjuklig. Hans egen hustru är förstås med i operan, ledande "revolutionär" under dessa år. Snart skulle Mao ta sin hand från henne. !976 dog Mao. Kanske är det bara som så att tiden redan gått den här operan förbi. Den uruppfördes 1987. Kina var då fortfarande ett i mycket slutet land. Även om de ekonomiska reformerna hade satts i sjön redan efter 1979. Landet hade börjat öppna sig för omvärlden. Till en början i liten skala. Men det ekonomiska lyft som skett sedan dess var ännu svårt att föreställa sig. Kina var fortfarande ett mysterium. Österns röda experiment hade fortfarande något inbjudande över sig för många. Okunskapen understödde kankse detta intresse för Kina. Hur märkligt det än kan låta. Kanske är det därför tankarna far iväg i stället för att följa librettot och den ganska svårtuggade musiken i Nixon in China.

onsdag, oktober 19, 2016

EU efter Brexit

Det finns ingen gemensam skandinavisk hållning gentemot EU – eller för delen till ”Brexit”. De nordiska ländernas relation till EU skiljer sig åt. Finland ingår i Eurozonen och brottas för närvarande med stora ekonomiska problem. Danmark och Sverige står utanför EMU. Danmark har flera undantag från EUs regler och 2015 bekräftade en folkomröstning att dansk rätt står över europeisk lagstiftning på flera viktiga områden. Norge är inte medlem i EU men i ekonomiskt mening fullt integrerad i den inre marknaden. Island har däremot anmält intresse av att gå med. Och Sverige? Ja, detta land har varit en lojal medlem av EU under två decennier. Sverige har inte bråkat så mycket och på hemmaplan har regeringar av olika schatteringar regelmässigt försvarat Europeiska rådets kompromisser och i varje fall anpassat sig till EU-domstolens utslag. Samtidigt har kritiken tilltagit med tiden. Från socialdemokratiskt håll gentemot bland annat Lavaldomen, som försvårat de fackliga organisationernas att upprätthålla kollektivavtalen. Men i grunden också mot att den inre marknaden och EU-domstolen sätter en grimma på den nationella politiken i allt för hög grad. Till detta kommer också högerpopulistiska Sverigedemokraternas framfart. Partiet närs av motstånd mot invandring men förstås också mot EU. De stora partierna till höger och vänster har slutit borgfred om EU. Men den kan potentiellt sett spricka fortare än kvick. Sverige gick i någon mening med i EU på grund tvingade ekonomiska skäl. Under det tidiga 90-talets ekonomiska kris i landet uppfattades EU-medlemskapet som en räddande och trygg hamn i en värld där finansmarknaderna toppred politikerna. Men motståndet mot EU var starkt och djupt. Även socialdemokratin var djupt splittrad. Och den klyftan kom att permanentas och dra upp nya konfliktlinjer inom svensk socialdemokrati som partiet fortfarande brottas med. Folkomröstningen om euron 2003 (det blev alltså nej) bekräftade detta mönster. Och 2016 finns under ytan en växande oro för att Brexit förr eller senare kan trigga fram en utträdesdebatt även i Sverige. Den svenska reaktionen på Brexit har väl varit ungefär ”Keep calm and carry on”. I en artikel av statsminister Stefan Löfven och EU-minister Ann Linde sammanfattades väl den svenska ståndpunkten att det inte är aktuellt med ”nya stora projekt som kräver fördragsändringar”. I stället behöver EU, heter det, leverera vad gäller arbete, klimat och flyktingar. Brexit är särskilt problematisk för Sverige. Efter andra världskriget orienterade sig Sverige alltmer mot Storbritannien och London. De historiskt starka banden till Tyskland bröts. Kulturellt, politiskt och socialt finns mer som förenar Sverige med Tyskland än Storbritannien. Det var till exempelvis ingen tillfällighet att det svenska socialdemokratiska partiets partiprogram till stora delar var en direktöversättning av SPDs Erfurtprogram. Men efter kriget låg London under lång tid närmare än Bonn. Socialdemokratins negativa hållning till EU manifesterades i Tage Erlanders ”Metalltal”, som hölls på Metallarbetarförbundets kongress 1961. Olof Palme var en av de som höll i pennan. Budskapet var att en medlemskap i EEC stod i strid med svensk neutralitetspolitik och en socialdemokratisk ekonomisk politik. Det linjen låg på sätt och vis fast i 30 år. Sverige kunde luta sig mot medlemskapet i EFTA där Storbritannien var en av de tunga spelarna. Detta samarbete som i stort begränsades till frihandel passade svenska och brittiska intressen som hand i handske. Sverige var och är starkt utrikeshandelsberoende. Sverige och Storbritannien är ”Free Trade nations”. Så länge EFTA var intakt fanns inga materiella skäl för Sverige att gå med i EU, men när Storbritannien slutligen gick med i EU 1973 var det egentligen bara en tidsfråga innan Sverige reviderade sin linje. I flera men inte alla strategiska frågor har Sverige gått hand i hand med Storbritannien. Sverige har förstås inte varit någon obstinat medlem som Storbritannien. Sverige har bejakat Maastricht- och Lissabonfördragen. Länderna förenas inte minst i synen på frihandel. Vilket generellt är en klok position. Men har tenderat att bli ett onyanserat accepterande av vissa inslag i exempelvis TTIP, som skyddet för investerare, de så kallade ISDS-reglerna. Vidare har varken Sverige eller Storbritannien någon fallenhet för att bejaka framtida federala experiment inom EU. Men där Storbritannien har opponerat sig mot EUs utveckling de senaste decennierna har Sverige i slutändan accepterat det mesta. Den stora skillnaden är att Sverige har bejakat det ”Sociala Europa” medan såväl Thatcher, Blair och Cameron vägrade skriva under exempelvis det sociala protokollen. Storbritannien gillar den inre marknaden, men vill inte ha mer makt till Bryssel. Sverige gillar den inre marknaden och kan tänka sig att acceptera att EU fortsätter integrationen om den inrymmer en social dimension. Men det fundamentala socialdemokratiska problemet är att den inre marknaden i praktiken representerar EUs hårda makt och sociala dimensionen dess mjuka och svaga makt. Sammantaget har Sverige därför varit en del av en axel av centraliseringskritiska länder i väst och nord med Storbritannien, Holland och Danmark. Och samtidigt tillsammans med Tyskland och Österrike verkat för en revidering av fördraget som påverkar svensk arbetsrätt negativt. Det finns ett före och ett efter Brexit. De strategiska vägvalen kommer att bestämma det politiska manöverutrymmet för åtminstone en generation. Efter murens fall accepterade socialdemokratin i Europa att nationalstaten hade blivit en otillräcklig demokratisk plattform. Det gällde att anpassa sig till globaliseringens nya förutsättningar. Det stora politiska löftet låg i att politiken skulle återuppstå i första hand på EU-nivå. Bokslutet är dubbelt. Under en period från slutet av 90-talet återkom socialdemokratin till maktens och EUs maktpolitiska centrum. Men 20 år senare är bilden mycket mer komplex. Många länder har haft en god social och ekonomisk utveckling. Och även om de socialdemokratiska regeringarna gjorde framsteg ligger det numera i skugga eller om man så vill i ruinerna av den finansiella kraschen. Parallellt har vi bakom oss en mycket omfattande utveckling av samarbetet I EU under en förhållandevis kort tidsperiod; den inre marknaden, euron, fördraget har skrivits om i flera omgångar och inte minst östutvidgningen. Sammantaget har nationalstaternas suveränitet begränsats utan att en synlig politisk hand har etablerats på europeisk nivå. Den har istället förpackats i ett slags svart låda av svårgenomträngliga, byråkratiska och juridiska beslutsstrukturer. Det demokratiska löften har överlämnats till ett system utan möjlighet till insyn eller ansvarsutkrävande. Medborgarna upplever med all rätt att makten flyttats ännu längre bort. Politiken kan inte leverera. Väljarna reagerar då genom att överge de partier som lovade att allt skulle bli bättre om vi gjorde just detta. Det är med andra ord inte förvånande att populismen griper omkring sig i Europa. I dag pågår en strid inom den europeiska socialdemokratin om krisen för partierna beror på att partierna gått för långt åt höger (Blair) eller vänster, alternativt inte bejakat ”utvecklingen” tillräckligt starkt. Den traditionella vänstern har aldrig varit så här svag på 70 år. Den debatten rymmer säkert en och annan lärdom. Mellan 2000 och 2015 försvann en tredjedel av väljarna. Men låt mig komma med en annan hypotes. Socialdemokratins kris hänger i grunden samman med hur den politiska spelplanen i Europa ser ut i dag. Den har kort sagt minskat, ja starkt begränsat utrymmet för socialdemokratisk eller socialreformistisk politik. EU lider av ett fundamentalt demokratiskt underskott. Den ekonomiska krisen har gjort situationen akut ja rent existentiell för hela det europeiska projektet. Till denna kommer förstås rädslan för invandring och flyktingar och oförmågan att leva upp till gemensamma åtaganden på detta område. De svenska gränskontrollerna 2015 och hårdare asylregler beror på att andra länder i Europa inte tog sitt ansvar. Så såväl EU som nationalstaterna har svikit eller misslyckats i detta avseende. Högerpopulismen erbjuder en dröm om förändring. Den leder bakåt till en värld pre-1989 och en återgång till nationalstaterna som ända politisk arena. Det är förstås ingen framkomlig eller ens möjlig väl. Och ännu mindre önskvärd. Men det vore stort misstag om den europeiska vänstern av det skälet hamnar i den andra ytterligheten. EU-institutionernas alternativ såsom det presenteras i den så kallade Five Presidents report ”Completing Europe´s Economic and Monetary Union” skulle surra fast EU ännu ett snäpp vid den ekonomisk-politiska dogm som ytterst lett fram till dagens EU-kris. Mer av samma sak. Det går inte att fortsätta som om ingenting hänt. Om EU ska ha en framtid måste den europeiska socialdemokratin våga tänka utanför dagens tankeramar inom EU. Det är hög tid att lämna önsketänkandets idévärld. Det blir inte lätt. En viktig utgångspunkt är att definiera EUs grundbult: subsidiaritet. Dagens EU-konstruktion lämnar öppet för en successiv expansion av EU-kommissionens och EU-domstolens makt. Den har faktiskt formellt ingen gräns. Vi behöver tvärtom sätta tydliga gränser mellan nationalstaterna och EU-nivån och inte betrakta nationell demokrati som ett hinder för att förverkliga någon högtflygande vision om ett kommande europeiskt lyckorike. Vi behöver ett skarpare effektivare EU på några centrala politikområden. Det förutsätter som jag ser det framför allt en revidering av EMUs ekonomiska ramverk (ekonomisk liberalism och fiskal konservatism) som styr alla länder oavsett om de är med i EMU eller inte. Dagens modell fungerar för ett land med en stark ekonomi som har bytesbalansöverskott med sina grannar. Inte i en myntunion som inte går i samma takt. En ekonomisk modell för bra väder är bra när det vid gynnsam väderlek. Men bara en ekonomisk modell som klarar också dåligt väder är långsiktigt hållbar. Allt detta är möjligen inte realistiskt som maktförhållandena ser ut i EU i dag. Därför är jag pessimistisk. Inte bara för socialdemokratins framtid. Utan också för EU. Och i förlängningen för demokratin i vårt Europa.